Відділ освіти Тульчинської районної державної адміністрації

Тарасівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Директор – Шмалюх Людмила Борисівна

(тел. роб. 37-8-41)

Заступник директора з НВР -  Дерев’яга Тетяна Іванівна

 

Проблема над якою працює школа:

 «Від інформаційних технологій через педгогічну майстерність вчителя до формування гропадянина-патріота, інтелектуала, особистості»

 Д е в і з   ш к о л и :​          

 

О с н о в н е   з а в д а н н я   ш к о л и     

- Формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- Використання передових науково-педагогічних та інформаційних технологій в навчальному процесі для забезпечення реалізації прав дитини на здобуття якісної середньої загальної освіти;

- Комплексна система позакласної та позашкільної роботи, напрямлена на реалізацію творчих, духовних, інтелектуальних потреб дитини.

Історична довідка

* Рік заснування – 1904- церковно-приходська чотирирічна школа;

* 1910-1915 р.р.    – збудована нова  школа за земські кошти;

* 1934 р.  - школа стала семирічною;

* 1961 р. -  школа працює за восьмирічною формою навчання;

* 1969 р. -  за кошти колгоспу «Іскра» збудована нова типова школа, освітня спроможність якої 325 учнів;

* 2001 р.  – реформована в 9-річний загальноосвітній навчальний заклад.

Сьогодні в школі здобувають освіту 45 учнів 1-9 класів. За роки функціонування нової школи випущено у світ освіченими 598 учнів, із них – 56 закінчили школу з відзнакою.   Серед випускників Тарасівської ЗШ І-І ступенів багато людей – висококваліфікованих працівників в різних галузях народного господарства, державних службовців,  хліборобів, чия нелегка праця так необхідна суспільству.

 

Адреса: вул. Дружби, 66, с.Тарасівка, Тульчинський район, Вінницька область

тел. (04335)37841

E-mail: tarasivka.shcola@gmail.com

Сайт: http://trs.tuedu.vn.ua/